FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ERSTE LIGA TV SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Az Erste Liga TV szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, továbbá elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek betartása esetén használható a szolgáltatás használatát biztosító weboldal.

Felhasználási Feltételekben használt fogalmak:

Szolgáltató: Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., Nyilvántartási szám: 01-07-0000014, adószám: 19011448-2-42) a továbbiakban Szolgáltató vagy MJSZ.

Szolgáltatói közreműködő: Szolgáltató által a szolgáltatás teljesítésére igénybe vett teljesítési segéd – InPlayer Limited, továbbiakban InPlayer, mely biztosítja a fizetőkaput és a streaming keretrendszert az MJSZ streaming szolgáltatásához.

Felhasználó: együttesen jelentik a Látogatót és a Regisztrált Felhasználót.

Regisztrált Felhasználó: a legalább 16 év feletti természetes személy vagy jogi személy arra jogosult képviselője, aki használja vagy igényli az Erste Liga TV portálon keresztül elérhető fizetős vagy díjmentes szolgáltatásokat, és az Erste Liga TV szolgáltatásra érvényes regisztrációval rendelkezik.

Látogató: olyan Felhasználó, aki nem rendelkezik regisztrációval vagy regisztrációja alapján sem jelentkezik be az Este Liga TV szolgáltatásra, és csak a regisztráció és fizetés nélkül elérhető tartalmakat látogatja.

Tartalom: Az Erste Liga TV weboldalon szereplő, illetve azon keresztül elérhető összes szolgáltatás, videó, kép, ábra, hír, információ stb.

Felhasználói profil: a Regisztrált Felhasználó fiókja.

Erste Liga TV portál: Az Erste Liga TV szolgáltatás interneten elérhető honlapja.

 1. A szolgáltatás meghatározása

Az Erste Liga TV a Magyar Jégkorong Szövetség online platformokon keresztül elérhető műsorterjesztési szolgáltatása (a továbbiakban Szolgáltatás). Az MJSZ az ersteligatv.hu weboldalon keresztül, az InPlayer fizetőkapujának és streaming keretrendszerének beágyazásával biztosítja a szolgáltatást.

A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbiak igénybevételét biztosítja a Felhasználók részére:

 • a Regisztrált Felhasználó részére az Erste Liga TV weboldalon külön díj ellenében elérhető és díjmentes szolgáltatásokat;
 • a Látogatók részére a regisztráció és fizetés nélkül elérhető oldalak látogatását és tartalmak megtekintését.

A Szolgáltatás keretében a Felhasználó rendelkezésére bocsátott összes tartalom – korlátozás nélkül ideértve a Szolgáltatás felépítését, megjelenését, a közvetített mérkőzések videós anyagait, képeket, zenét, szöveget és egyéb anyagokat – a Magyar Jégkorong Szövetség vagy tartalomszolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog a Magyar Jégkorong Szövetség, ill. a tartalomszolgáltató tulajdonában marad. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Felhasználóhasználati engedélyt kap, azok nem kerülnek átruházásra a Felhasználóra, a Felhasználó kizárólag a jelen felhasználás feltételeknek megfelelő használatra jogosult.

 • A szolgáltatás elérésének személyi és tárgyi feltételei

2.1. Személyi feltételek

A Felhasználóknak, a felhasználói jogosítványok függvényében, a következő feltételeknek kell megfelelünk:

Regisztrált Felhasználó: a 3. pont szerinti regisztráció feltételeknek megfelelő felhasználó.

Látogató: a regisztráció nélküli felhasználó, aki a portál látogatása során köteles betartani a Felhasználási feltétekben elvárt előírásokat, A Szolgáltatást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás.

2.2. Tárgyi feltételek

2.2.1. A szolgáltatás eléréséhez használható eszközök

A szolgáltatás számítógépen (Windows)/Mac), okos TV készüléken, illetve Android vagy iOS operációs rendszerű mobileszközön (mobiltelefon, tablet) vehető igénybe.

2.2.2. A szolgáltatás technikai feltételei

A szolgáltatás eléréséhez szükséges szélessávú internetkapcsolatra vonatkozó minimum feltétel, hogy a Felhasználó által használt internet szolgáltatás garantált letöltési sebessége elérje a 10 Mbit/s értéket.

Amennyiben az internetszolgáltatás nem éri el az előírt értéket, abban az esetben a Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás megfelelő működését és az élmény teljességét.

 • Regisztráció, a szolgáltatás használata

Az egyes regisztrációhoz nem kötött, Látogatók részére elérhető szolgáltatásokat kivéve, a több tartalmat elérő szolgáltatáshoz kizárólag a Szolgáltató által biztosított vonatkozó honlap útján férhet hozzá a Regisztrált Felhasználó az előzetes regisztrációt követően. A szolgáltatás használata egyben a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását is jelenti. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakkal nem ért egyet vagy azokat nem tudja betartani, a Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy tartózkodjon a Szolgáltatás használatától.

A bejelentkezés a regisztráció során megadott e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó segítségével történik. Egy Felhasználó egyidejűleg csak egy eszközön keresztül tudja igénybe venni a szolgáltatást.

3.1. A regisztráció feltételei

A regisztrált felhasználás feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírások megsértése vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A Regisztrált Felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni regisztrációs adatlapon és vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatokat, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a megadott adatok a Szolgáltató nyilvántartása szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, jogsértők vagy egyéb okból nem megfelelőek, úgy a Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogot a Regisztrált Felhasználó tekintetében.

3.2. A regisztrációhoz szükséges adatok

Név

E-mail cím

Jelszó

Csapat preferencia

 Egy Felhasználó egyidejűleg egy jeggyel csak egy eszközön tudja igénybe venni a szolgáltatást.

Adatkezelési tájékoztató

 • Díjazás

4.1. Általános rendelkezések

Az Erste Liga Tv egyes tartalmai a Látogató és/vagy a Regisztrált Felhasználó részére külön díj fizetése nélkül érhetőek el az ersteligatv.hu oldalon keresztül.

A Szolgáltató Erste Liga mérkőzések díjfizetéshez között közvetítési szolgáltatását kizárólag azok a Felhasználók vehetik igénybe, akik az InPlayer oldalán keresztül elérhető szolgáltatásra regisztráltak.

4.2. Mérkőzés közvetítési szolgáltatás díjazása

Az Erste Liga TV bajnokság mérkőzéseinek közvetítési szolgáltatása díjköteles, a szolgáltatás elérhetővé tételéért az Erste Liga TV közvetítési szolgáltatásra vonatkozó megtekintési díján felül külön díjat és/vagy extra költséget, külön ellenértéket a Szolgáltató nem számít fel.

Az egyszeri díjas, lekérhető tartalmakat az adott Tartalom mellett feltüntetett díjon biztosítja a Szolgáltató.

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

 • Fizetési feltételek

5.1. Általános rendelkezések

A lekérhető, egyszeri díjas szolgáltatásra vonatkozóan a következők szerint történik a díjak megfizetése:

A díjfizetés az InPlayer által biztosított integrált fizetési kapun keresztül történik, az adott fizetési rendszer mindenkori szabályainak megfelelően.

A díjfizetés kizárólag az InPlayer fizetési rendszerben elfogadható bankkártyával történhet, az átutalás útján történő vagy egyéb fizetési mód nem lehetséges. A bankkártya adatok az InPlayer felületén kerülnek tárolásra, a mindenkori Felhasználási Feltételeknek megfelelően.

5.2. További fizetési módok

Szolgáltató további fizetési lehetőséget is biztosíthat a fentieken túlmenően, így pl. különböző promóciók révén ajándék, vagy díjfizetés ellenében vásárolt kuponnal történő fizetést. A díjfizetés további lehetőségét a Szolgáltató az Erste Liga Tv portálon jelzi.

5.3. Számla kiállítása és megküldése

Az Erste Liga Tv Felhasználó vonatkozásában, sikeres InPlayer fizetési tranzakció esetén az InPlayer elektronikus nyugtát állít ki az igénybe vett szolgáltatás díjáról, amelyet elektronikus úton küld meg a Regisztrált Felhasználó részére, általa megadott regisztrált e-mail címre.

5.4. Időszakos kedvezmények, kuponok igénybevételi feltételei

A Szolgáltató időszakos kedvezményt biztosíthat Regisztrált Felhasználók vagy más felhasználók részére meghatározott feltételek teljesülése esetén, a külön díj ellenében biztosított szolgáltatásra. A Szolgáltató jellemzően a kedvezményt egy olyan dokumentum (a továbbiakban kupon) ellenében nyújtja, amelyet árengedményként válthatnak be vásárlás során az azzal rendelkező kupon birtokosok. A kupon felhasználásának feltételei a következők:

 • a Felhasználó az adott kupont, a kuponon megjelölt érvényességi időszak alatt egyszer használhatja fel;
 • a kuponon feltüntetett kedvezmény érvényesítéséhez a 3.2. pont szerinti regisztráció szükséges;
 • a regisztráció és a kupon beváltása kizárólag az ersteligatv.hu weboldalon keresztül érhető el;
 • a kupon aktiválásától (érvényesítésétől) indul a kuponon szereplő felhasználási időszak, amely időszak alatt a szolgáltatás nem mondható le;
 • a kupon az érvényességi idején belül használható fel, a lejáratot követően a kedvezményt a Szolgáltató nem biztosítja;
 • a kupon nem váltható vissza, készpénzre vagy más szolgáltatásra, eszközre stb. nem váltható be,
 • a kupon nem értékesíthető tovább;
 • a kupon elvesztése esetén a szolgáltató azt nem tudja pótolni;
 • a kupon birtokosának a felelőssége, hogy a kupont megőrizze és biztonságban tartsa, így ha a kupont illetéktelen módon lemásolják és felhasználják, annak pótlását a szolgáltató nem biztosítja.
 • Felelősség

6.1. Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltatás által nyújtott kép- és hangminőség egy névleges eredmény, amely egy adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének/erőforrásának/szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye.

Az Erste Liga Tv szolgáltatás zavartalan működéséért, és minőségbeli megfelelőségéért a Magyar Jégkorong Szövetség nem vállal semmilyen felelősséget ezzel kapcsolatosan az összes kárigényt kizárja.

6.2. Felhasználók felelőssége

A Felhasználók nem másolhatják, semmilyen adattároló eszközön nem tárolhatják, nem rögzíthetik, harmadik személy számára az elérhető tartalmakat.

A Felhasználók semmilyen módon nem támadhatják, és nem hatástalaníthatják az Erste Liga Tv szolgáltatás használatával igénybe vehető tartalmak védelmére használt rendszert vagy mechanizmust.

A Felhasználók nem vehetik igénybe a szolgáltatást oly módon, amellyel bármilyen módon sértenék jelen szerződéses feltételeket. A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni az ersteligatv.hu és az InStat.tv honlapok biztonságát.

A Felhasználó nem teheti a következőket, és harmadik feleknek nem segédkezhet az alábbiakban:

a Szolgáltatás, vagy bármely részének olyan eszköz vagy szoftvertermék létrehozásában történő felhasználása, amely bármilyen jellegű szoftveres alkalmazások létrehozására használható;

a Szolgáltatás egészének vagy bármely részének bérletbe, haszonkölcsönbe stb. adása, a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása, értékesítése vagy forgalmazása;

megtévesztéssel, hamis adatok megadásával, vagy egyéb, nem jogszerű módon felhasználói ügyfélfiók létrehozása;

a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételeket sértő igénybevétele, bejelentkezés egy olyan azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult.

A Felhasználó a felhasználónevének és jelszavának titokban tartásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Felhasználó az ügyfélfiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

 • A szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnése

Az Erste Liga Tv szolgáltatásra vonatkozó szerződést a Regisztrált Felhasználó a csapatbérlet és szezonbérlet vonatkozásában nem mondhatja fel, kivéve egyedi, kivizsgált esetekben. Adott szezonra vásárolt szezonbérlet vagy csapatbérlet nem hosszabbodik meg automatikusan a következő szezonra vonatkozóan.

Abban az esetben megszűnik az szerződés, ha a fizetési tranzakció bármilyen okból sikertelen.

A Szolgáltató jogosult az Erste Liga Tv szolgáltatásra vonatkozó szerződést felmondani, ha a Regisztrált Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket súlyosan megsérti, így különösen a 6.2. pont megsértése esetén, vagy ha a Szolgáltató tudomást szerez róla, hogy a regisztrált adatok valótlanok.

 • Az Erste Liga Tv szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Szolgáltatás vonatkozásában a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

Elérhetőség